Kdybychom měli jmenovitě poděkovat všem, kteří nám pomáhají nebo pomáhali, nestačilo by nám na to několik stránek. To, že tu všechny nemůžeme vyjmenovat však neumenšuje naši vděčnost. Děkujeme všem našim sponzorům, ať už to jsou firmy nebo jednotliví lidé, kteří přispěli zvířátkům finanční, materiálovou nebo i jinou pomocí.

Velmi děkujeme:

 • panu Vlastimilu Harapesovi, který se stal patronem našeho útulku Dášenka. Zaštiťuje mnoho našich akcí, např. Den dětí, Jablonecký voříšek a další

 • firmě DACOM PHARMA, za věcné dary pro opuštěné kočičky

 • firmě KSK BONO, která sponzoruje Ligu na ochranu zvířat ČR krmivem Bono.

 • firmě Samohýl, a. s. - poskytuje nám slevu na krmiva Purina ProPlan.

 • firmě Gimborn ČR, s. r. o. - poskytuje nám slevu na krmiva Gimborn.

 • Bayer HealthCare, která nás sponzoruje veterinárními léčivy.

 • paní Martě Kubišové a panu Zdeňku Srstkovi, kteří nám pomáhají prostřednictvím natáčení pořadu Chcete mě a účastní se také některých našich akcí

 • našim mediálním partnerům - Jabloneckému deníku a televizi RTM, za nabídku našich zvířátek jejich prostřednictvím; České televizi a všem lidem, kteří se podílejí na tvorbě pořadu Chcete mě

 • panu Pavlu Štolbovi z Prahy za finační pomoc

 • paní Saše Petrasové za finanční a materiálovou pomoc a úžasné dárky pro zvířátka

 • paní Zuzaně Semelové, inspektorce Ústředí Ligy na ochranu zvířat v Praze, s níž úzce spolupracujeme. Poctivě se účastní námi pořádaných akcí a má velké zásluhy na záchraně mnoha zvířecích životů a to nejenom těch z útulku.

 • manželům Priadkovým, majitelům železnobrodské Elektry K2, za finanční a materiálovou pomoc.

 • paní Martině Predigerové z psího salonu ART v Jablonci, která pravidelně zdarma stříhá naše chundelaté pejsky a kouzlí z nich opravdové fešáky. Psí salon ART sídlí v ulici 5. května 68 (vedle Policie ČR), telefon je +420 602 878 002.

 • paní ředitelce ing., mgr. Dagmar Březinové a žákům ze Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou, kteří převzali patronát nad naším útelkem a také se rozhodli, že přiloží ruku k dílu a pomohou nám s drobnými pracemi v útulku, jako je údržba a oprava plotů a kotců, natírání a další jednoduché opravy, které jsou však v útulku potřeba neustále.

 • paní Janě Lovette Hanychové a jejím pejskům z musherské školy

 • paní Marii Kubištové, která nás obléká na všechny společenské a charitativní akce do krásných modelů ze své Půjčovny svatebních a společenských šatů.

 • Nadaci Robin paní Zdeny Frýbové za finanční podporu.

 • všem dobrovolníkům, kteří nám v útulku pomáhají. V tomto směru děkujeme jmenovitě paní Margitě Sedláčkové, která nám nejenže pravidelně vypomáhá v útulku s úklidem a krmením, ale také se ujala mnoha pejsků a kočiček, kteří měli malé šance na umístění, protože byli již staří nebo příliš plašší.

 • Šárce Jankové za vytvoření těchto stránek

 • paní Martině Hanušové, naší finanční poradkyni, za hlídání a zpracovávání finančních prostředků

 • zaměstancům jablonecké pobočky chovatelských potřeb Zvěrokruh za všestranou podporu útulku a všem lidem, kteří prostřednictvím této prodejny přispěli útulkovým zvířátkům

 • všem dětem a jejich učitelům za dárky a krmení pro zvířátka a za jejich venčení

 • poděkování za povánoční příspěvky, deky a lékárničky (31. 3. 2011)

 • majitelům internetového obchodu s potřebami pro psy All 4 dogz za granulky a dárky pro útulkové pejsky

 • klientům a zaměstnancům Městské sportovní haly v Jablonci a panu Pavlu Kadičovi z Dobrého krmení za granule a konzervy pro útuláčky

 • za krmivo pro zvířátka Aukci ze srdce a přispěvatelům do bazárku na Dni otevřených dveří

 • všem lidem, kteří nám pomohli nebo pomáhají a kteří zde nechtějí být jmenovaní nebo nebylo možné jejich jména zjistit.

Zvěrokruh             Dobré krmení


Gimborn


Dacom             All 4 dogz


BONO           Samohýl           Bayer           Huskies

Střední průmyslová škola
Útulek Dášenka, Liga na ochranu zvířat ČR, Lučany 627, Jablonec nad Nisou, tel: 483 300 208, mobil: 606 472 619.