PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali (nejen) za dvě povánoční akce, na kterých se podařilo získat příspěvky pro zvířátka z našeho útulku.

Děkujeme společnosti Kupakup.cz za propagaci útulku na jejich stránkách a také všem "zákazníkům", kteří prostřednictvím této reklamy přispěli opuštěným zvířatům. Během tří týdnů se podařilo oslovit přes třistapadesát lidí a vybrat krásných 7.119 Kč, které byly následně převedeny na útulkový účet.

Druhé poděkování patří paní Lence Robinson z Prahy za uspořádání "Lekce jógy pro psíky a mňauky" a také těm, kteří se této lekce zúčastnili. Poslali totiž "pránu i veškeré vstupné do útulku psíků, koček i jiných zvířátek". Poslanou pozitivní energii bohužel změřit neumíme, ale víme, že na účet dorazilo 4.000 Kč.

Za peníze z těchto akcí a za příspěvky od individuálních dárců jsme nakoupili konzervy pro kočičky a pejsky od společnosti Gimborn, která nám poskytla velkou slevu.

Touto cestou děkujeme také paní Vágnerové z Fakultní nemocnice v Motole za deky, povlečení a prostěradla, která již nemohou sloužit pacientům, ale pejskové a kočičky se do nich rádi zachumlají.

S končíčím rokem jste nám do útulku nosili a posílali staré autolékarničky. Vybrali jsme z nich všechno co lze použít při péči o zvířata a zbytek jsme předali k ekologické likvidaci. Lékárniček se nám sešlo hodně, ale všechno spotřebujeme a využijeme. Děkujeme za ně :-)


Fotografie
Pomocníci při skládání krmení

Fotografie
Zakoupené konzervy (jsou sice kočičí, ale dáváme je i pejskům)

Fotografie
Kvalitní masové konzervičky

Fotografie
Deky z Motola - bylo jich plné auto

Fotografie
"Vykuchané" lékárničky


Útulek Dášenka, Liga na ochranu zvířat ČR, Lučany 627, Jablonec nad Nisou, tel: 483 300 208, mobil: 606 472 619.