ZÁKONY

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů (§ 13b Toulavá a opuštěná zvířata)

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Vlastnické právo (Nabývání vlastnictví § 135)


Další užitečné odkazy:

Stát je povinen se postarat o opuštěná zvířata

Ochrana zvířat, opuštěná a nalezená zvířata

Vyhlášky o zákazu krmení

Ministerstvo zemědělství - ochrana zvířat


Útulek Dášenka, Liga na ochranu zvířat ČR, Lučany 627, Jablonec nad Nisou, tel: 483 300 208, mobil: 606 472 619.