Máte-li všední život, založte si útulek. Tam se totiž vedle péče o opuštěná zvířata mnohdy řeší velmi kuriózní případy. Jako naposledy, kdy útulek kontaktoval náhodný houbař, který našel „psí pohřebiště“.

(autor: webmaster)Fotografická rekonstrukce


Je čtvrtek 8. října. Jako obvykle přijíždím do útulku pomoci s venčením a nafotit nová zvířátka do nabídky. V jedenáct hodin dopoledne ovšem všeho necháváme, Dáša (majitelka útulku) mě posadí do auta, na zadní sedadlo nasouká své dlouhé nohy šéfredaktorka Jabloneckého deníku Lenka Střihavková a za doprovodu smržovského policisty Petra Patrmana a lučanského starosty Ladislava Pivrnce vyrážíme na ohlášené místo. Dáša zde již byla předchozí den, proto nás už v autě upozorňuje na to, že jde o „výživnou chuťovku“. Nicméně tento lidový, byť výstižný výraz, zdaleka neodpovídal tomu, čeho jsme následně byli svědky. Abychom celý případ nezkreslovali a zbytečně třeba nenafukovali, necháme hovořit fakta. Nedá mi to ovšem a musím zdůraznit, že slova ani fotografie nedokáží přesně zachytit skutečnost a všechny pocity (včetně žaludeční nevolnosti), které nás přepadly při pohledu na zvířecí mrtvoly; příšerné je už jenom to, že místo našel houbař, který sem náhodou zašel v naději, že zde objeví třeba palouk plný chutných hříbků....

Fotografická rekonstrukce


Udané místo se nachází v lese, asi 300 metrů od silnice spojující Lučany s Novou vsí, nedaleko potoka a v částečné mokřině mezi balvany. V prostoru asi 15 x 15 metrů se povalují celé kostry i jednotlivé kosti, jako lebky, obratle, žebra. V podstatě kamkoli šlápnete, praskají vám pod nohama; přestože jsou zapadané jehličím, obrostlé mechem a rostou mezi nimi prašivky, jsou jasně patrné. Všechny skelety mají přibližně stejnou velikosti, tedy asi jako menší pes nebo liška. Kromě starých kostí jsme našli také srst, v podstatě kožichy prolezlé červy - jeden byl bílý s dlouhými chlupy, jeden hnědý a chlupy krátké. Nejhrůznějším nálezem bylo ovšem celé tělo. Jednalo se o torzo samce, stažené z kůže a bez hlavy, které bylo zpola ponořené ve vodě. Nemohlo zde být déle než pár dní (policista odhadoval méně než 48 hodin), protože maso bylo ještě růžové a z drobných ran dosud vytékala krev (co z fotografií nezjistíte, je příšerný zápach). Hlava byla s největší pravděpodobností odříznuta ostrým předmětem.

Fotografická rekonstrukce


Podařilo se nám napočítat kolem dvaceti těl, respektive jejich pozůstatků. Podle dochovaných zubů - špičáků v lebkách, bylo jasné, že se nejedná o býložravé zvíře, ale o šelmu. Jednu lebku jsme vzali na rozbor k útulkovému veterináři, MVDr. Baudyšovi. Podle něj se jistě jedná o psovitou šelmu, nelze ale z určitostí říci, zda jde o psa; může to být i liška (vzhledem k tomu, že se na místě našla i bílá srst, která určitě nepatří lišce, jsme přesvědčení, že minimálně tenhle pozůstatek není liščí). Rozhodli jsme se proto zaslat torzo těla bez hlavy do Státního veterinárního ústavu v Praze. Zatím čekáme na výsledky pitvy, které bychom se měli dozvědět v nejbližší době.

Fotografická rekonstrukce


Zjištěné skutečnosti nás vedly k dohadům o tom, proč a kdo se takovýmto způsobem mrtvých zvířat zbavuje.
Tělo s useknutou hlavou, které bylo navíc odborně stažené z kůže, jasně hovoří o zásahu člověka, nejde proto o „spižírnu“ zdivočelého psa nebo podobné šelmy.
Nemohlo nás nenapadnou, že by se svých mrtvých psů mohla takto zbavovat chovatelka z nedalekého statku, která množí malé voříšky a o které jsme už také psali na těchto stránkách.
Pokud by se jednalo o ostatky lišek je možné, že by je měli na svědomí pytláci či dokonce sami myslivci. Ti lišku zastřelí, stáhnou z kůže, kterou prodají a nepotřebné tělo odhodí.

Fotografická rekonstrukce


Zákon se dívá na zvíře jenom jako na věc, proto by tento případ mohl být smeten pod stůl s odůvodněním, že se pachatele stejně nepodaří vypátrat a nemá smysl plýtvat penězi na jeho nalezení, když se jedná jenom o zvířecí a nikoli o lidské mrtvoly. Ať je nicméně "psí pohřebiště" dílem kohokoli, rozhodně se nám celá situace nelíbí a budeme se snažit učinit maximum pro to, aby byl případ řádně prošetřen. Prozatím je veden jako týrání zvířat. O dalším vývoji budeme informovat.

20.10.2009

Kosti a ostatky mrtvých zvířat byly na pokyn pana starosty bezpečně odklizeny.

Pitva nalezeného těla bez hlavy, provedená ve Státním veterinárním ústavu v Praze, prokázala, že se jedná o lišku obecnou. Na základě tohoto zjištění bude policie směřovat vyšetřování případu jiným směrem – nebude se soustředit na chovatele psů, ale projedná celou záležitost s mysliveckým spolkem.

Tolik fakta. Za nás můžeme říci, že ač se nepotrvdil předpoklad, že se jedná o psí tělo, ale jde „pouze“ o lišku, jež se může celoročně lovit jako škodná, nejsme tím o nic méně znepokojeni. Ať má „pohřebiště“ na svědomí kdokoli, nemůže se takovýmto způsobem zvířecích ostatků zbavovat, už jenom proto, že porušuje veterinární předpisy (a zkuste si představit, že byste na něco podobně nepříjemného narazili při houbaření se svými dětmi). Podle toho, že se na místě našly lebky různé velikosti (malé mohou patřit třeba liščatům, kočce, kuně), dále pozůstatek pravděpodobně zaječího ucha a „neliščí“ dlouhá, zvlněná, sněhověbílá srst, předpokládáme, že se jedná o člověka, který střílí na všechno živé, co se mu v lese nelíbí. Bohužel, viníka se nejspíš nepodaří vypátrat. Až se dozvíme případné další výsledky šetření policie, dáme o nich vědět.

DALŠÍ FOTOGRAFIE VČETNĚ POPISKŮ

ČLÁNEK + VIDEO V JABLONECKÉM DENÍKU
Útulek Dášenka, Liga na ochranu zvířat ČR, Lučany 627, Jablonec nad Nisou, tel: 483 300 208, mobil: 606 472 619.