Z I M N Í   P O Z V Á N K Y 


22. listopadu 2012: Pečení perníčků pro útulek (s pozvánkou zde)

9. prosince 2012: Mikulášská nadílka pro zvířátka z útulku

leden/únor 2013: Sáňkování s útuláčky (podle počasí a sněhu)


Konkrétní pozvánky budeme vyvěšovat průběžně a včas.
Bohužel se nám nepodařilo z časových důvodů zorganizovat ples, naplánovaný na listopad, snad to vyjde jiný rok.
Pokud bude zájem, můžeme uspořádat malé zimní posezení přátel zvířat a útulku s horkým čajem nebo něčím ostřejším v útulné hospůdce.
Stále platí celoroční pozvání na individuální venčení pejsků (podle zájmu je možné se domluvit na hromadném), kteří i v zimě s velkým nadšením uvítají procházky, aby se mohli vyběhat a vybít energii.

Jakékoli nápady, inspiraci nebo připomínky nám můžete sdělit na utulek.dasenka@seznam.cz


foto
Zimní venčení s dětmi z družiny
Útulek Dášenka, Liga na ochranu zvířat ČR, Lučany 627, Jablonec nad Nisou, tel: 483 300 208, mobil: 606 472 619.