Srdečně zveme všechny přátele a milovníky zvířat do

ÚTULKU DÁŠENKAna   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V SOBOTU 28. ČERVNA 2008 OD 14:00 HODIN
Přijďte si prohlédnout útulek a dozvědět se něco víc o jeho provozu a činnosti!

Můžete přinést něco dobrého pro zvířátka, prohlédnout si jejich bydlení a pomazlit se s nimi!

Strávíte příjemné odpoledne s milými lidmi (a zvířátky samozřejmě)!

Máme připraveno pohoštění!

Těšíme se na Vás!


Více informací na tel.: 606 472 619
Útulek Dášenka, Liga na ochranu zvířat ČR, Lučany 627, Jablonec nad Nisou, tel: 483 300 208, mobil: 606 472 619.